Rozdzielność majątkowa w biznesie

Mar 6, 2017 | PRAWO GOSPODARCZE, SPÓŁKI | 0 komentarzy

Wraz z mec. Anną Czamarską 27 lutego 2017 r. opowiadałyśmy o tym – czy i dlaczego warto zadbać o rozdzielność majątkową małżonków, kiedy przynajmniej jedno z małżonków prowadzi biznes.

190px-worek_pieniedzyNaszą rozmowę możecie zobaczyć tutaj na Facebooku.

Poniżej mec. Czamarska przygotowała krótkie podsumowanie naszego spotkania.

Większość osób podejmując decyzję o zmianie stanu cywilnego nie zastanawia się, jakie wiążą się z tym konsekwencje prawne.

Na skutek zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy dwojgiem ludzi, z mocy prawa, powstaje ustrój wspólności majątkowej. Oznacza to, że majątek nabyty po ślubie, przez oboje małżonków lub jednego z nich, będzie wspólny. Wszystko zaś to, co małżonkowie posiadali przed ślubem, stanowi ich majątek osobisty.

Małżonkowie, których łączy ustrój wspólności majątkowej, mają nie tylko wspólne finanse i własność, ale również wspólne są zobowiązania. Wobec osób trzecich odpowiadają całym majątkiem dorobkowym, niezależnie czy zobowiązania zaciągnęli wspólnie, czy tylko  jedno z nich.

Aby wyłączyć ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej należy dokonać rozdzielności majątkowej. Można to zrobić przed ślubem lub po ślubie, w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Umowę pomiędzy małżonkami sporządza notariusz i jest ona skuteczna od daty jej zawarcia. Możliwe jest również ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, na mocy orzeczenia sądu.

Intercyza jest korzystna przede wszystkim w sytuacji, gdy jeden z małżonków lub oboje prowadzą działalność gospodarczą. W sytuacjach ryzykownych biznesowo, gdy zaciągane są zobowiązania związane z prowadzoną firmą, pozwala na ograniczenie odpowiedzialności majątkowej i ochronę finansową rodziny. Należy jednak pamiętać, że intercyza jest skuteczna wówczas, gdy kontrahent w chwili zawierania umowy wiedział o jej zawarciu.

Rozdzielność majątkowa daje też ochronę przed zobowiązaniami współmażonka wobec urzędu skarbowego i zusu. Musi ona jednak istnieć w chwili powstania tych zobowiązań.

Intercyza jest również skuteczna w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. W takiej sytuacji musi być zawarta co najmniej na 2 lata przed zgłoszeniem wniosku o upadłość.

Ważne jest, że umowę majątkową małżeńską można w każdej chwili zmienić albo rozwiązać. Gdy rozwiązanie następuje w czasie trwania małżeństwa, powstaje znów między małżonkami wspólność ustawowa.