Rewolucja w sporach budowlanych

Paź 11, 2018 | PRAWO GOSPODARCZE, PRAWO NIERUCHOMOŚCI | 0 komentarzy

Z zapowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości czeka nas kolejna rewolucja w postępowaniu cywilnym. Chodzi o powrót do specjalnego trybu postępowań gospodarczych. Oznacza to również zmiany w zakresie sporów budowlanych. Nowelizacja ma m.in. wprowadzić postępowanie przygotowawcze, obowiązek planowania czynności, obowiązek dostarczenia przed rozprawą materiału dowodowego do sądu, czy w końcu tworzenie harmonogramu przebiegu rozprawy głównej.

Ogólnie o reformie:

Zasadą ma być rozstrzyganie sprawy na pierwszej rozprawie, oczywiście dotyczy to spraw mniej skomplikowanych. Jeśli ta reguła w danej sprawie nie będzie miała zastosowania ze względu na złożoność sprawy, zadaniem sędziego na posiedzeniu przygotowawczym będzie wyznaczenie od razu terminy kilku następujących bezpośrednio po sobie  rozpraw. Pozwany będzie zobowiązany, by jeszcze przed rozpoczęciem postępowania pisemnie odnieść się do zarzutów z pozwu. Wymiana pism będzie następowała tylko w uzasadnionych przypadkach. Powyższe ma być remedium na przeciągające się postępowania z przyczyn leżących po którejś ze stron.

Naszym zdaniem niestety niemożliwa jest reforma w zakresie przyspieszenia rozpatrywania spraw, jeśli sądy nie dysponują odpowiednią liczbą sędziów. Wydaje się, że po reformie w tym kształcie sędziowie będą stali przed dylematem – czy rozpatrzeć sprawę rzetelnie czy szybko.

Zmiany w procedurze cywilnej przewidują nadanie prymatu dowodu z dokumentu nad dowodem z zeznań świadków przez wprowadzenie opłaty od wniosku o wezwanie świadka lub strony na rozprawę. Za wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony, jeżeli został złożony po zatwierdzeniu planu rozprawy, opłata wyniesie 100 zł. W przypadku konieczności zarządzenia przymusowego sprowadzenia świadka lub biegłego dodatkowo trzeba będzie wnieść 200 zł.

Dodatkowo pozew będzie zwracany, jeśli nie będzie zawierał żądania powoda, a postępowanie będzie umarzane  w razie nieobecności powoda na posiedzeniu przygotowawczym. Reforma przepisów przewiduje też oddalanie „oczywiście bezzasadnego powództwa” na posiedzeniu niejawnym.  Stwarza to ryzyko dla osób niekorzystających z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, że jego żądanie źle sformułowane zostanie odesłane z kwitkiem.

Spory budowlane

W sprawach gospodarczych będą krótsze terminy na dokonanie czynności procesowych, nie będzie możliwa też zmiana powództwa. Do tego dochodzą  podwyższone opłaty sądowe – maksymalna zostanie podwyższona pięciokrotnie ze 100 tys. zł do 500 tys. zł, a od sporu o 4 mln zł – dwukrotnie. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że zaostrzenie rygorów przyspieszy wydawanie wyroków – nie ciężko się domyśleć, że mniejsi przedsiębiorcy zwyczajne z przyczyn ekonomicznych zrezygnują z dochodzenia roszczeń przed sądem. Naszym zdaniem nie jest to ułatwienie dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi. Alternatywą staną się mediacje i sądy arbitrażowe.

Chcesz być na bieżąco?

ZAPISZ SIĘ DO
NASZEGO NEWSLETTERA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: