Odbiór nowego mieszkania

Cze 4, 2013 | PRAWO KONSUMENTA, PRAWO NIERUCHOMOŚCI, UMOWY | 0 komentarzy

29 kwietnia 2012 r. weszła w życie Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. ustawa deweloperska. Zgodnie z nią umowa deweloperska powinna wskazywać termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

O reklamacji nowo odebranego mieszkania pisałam w artykule Krzywa ściana, krzywe okno – reklamacja mieszkania. ObrazekTu znajdziecie informacje co sprawdzić przy odbiorze, a także jakie macie prawa, jeśli deweloper nie uzna Waszych racji.

Ciekawy artykuł w serwisie rp.pl . Polecam cały artykuł, jednak najważniejsze z niego to:

  • odbiór musi być dokonywany w obecności nabywcy
  • nabywcy mieszkania przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy treść umowy deweloperskiej nie będzie zawierała jednego z elementów wskazanych w art. 22 ustawy deweloperskiej, w tym m.in. określenia sposobu i terminu zawiadomienia nabywcy.
  • Deweloperowi nie przysługuje prawo do dokonania odbioru lokalu bez obecności nabywcy. Jeżeli jednak nabywca nie będzie przystępował do odbioru lokalu, deweloper będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Wykonanie tego uprawnienia powinno jednak zostać poprzedzone doręczeniem nabywcy kolejnego zawiadomienia o odbiorze w terminie nie krótszym niż 60 dni od daty doręczenia pierwszego wezwania.
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwestionuje dopuszczalność różnicy między projektowaną powierzchnią a powierzchnią oddaną do użytkowania, jeżeli w umowie deweloperskiej brakuje postanowienia uprawniającego nabywcę do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia różnicy w powierzchni. Pojawiły się jednak także orzeczenia, np. wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu sygn. akt I Ca 497/11, z których wynika, że jeżeli powierzchnia lokalu zmieniła się w granicach uzgodnionych w umowie deweloperskiej, a przed podpisaniem umowy przenoszącej własność lokalu nabywca i deweloper dokonali obmiaru i odbioru mieszkania, to według sądu – w przypadku, gdy oświadczenia stron w tym zakresie zostały uzgodnione indywidualnie – nie można mówić o nienależytym wykonaniu zobowiązania, a tym bardziej o szkodzie.

Czy warto zatrudniać specjalistę do odbioru mieszkania?

W internecie roi się od stron www i ogłoszeń osób, które trudnią się odbiorem mieszkania. Pytanie – czy warto? Wszystko zależy od naszej świadomości i chęci. Jeśli jednak bardzo się boimy, to może warto poszukać wśród znajomych kogoś, kto ma pojęcie o kwestiach technicznych. Kwestie prawne już znacie.

 

Śledź Praktycznie Prawo na Facebooku!