Nowe zagrożenie dla centrów handlowych

Paź 11, 2018 | PRAWO NIERUCHOMOŚCI, UMOWY | 1 komentarz

Od przyszłego roku prawdopodobnie wejdzie w życie znowelizowany przepis ustawy Prawo własności przemysłowej, który zwiększy ryzyko właścicieli nieruchomości komercyjnych – głównie centrów handlowych.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, który przyznaje właścicielom marek nie tylko uprawnienie do domagania się odszkodowania od każdego, kto rozprowadza podróbki jego markowych produktów, ale również od podmiotów, które wynajmują powierzchnię handlową, na której takie podróbki są sprzedawane. Od tej pory poszkodowany będzie miał możliwość wystąpienia z roszczeniami nie tylko przeciwko osobie, która wprowadza do obrotu podrobione towary, ale także przeciwko tym, z których usług korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego, czyli właśnie właścicielom galerii handlowych.

Takie uprawnienie ma zapewnić znowelizowany art 296 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, który ma być kluczowy w walce z handlarzami podrobionych znaków towarowych.  .

Powodem zmiany jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC i in. przeciwko czeskiej spółce, będącej dzierżawcą praskich hal targowych – Delta Center a.s.

Trybunał orzekł, że Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej zakresem pojęcia pośrednika obejmuje też dzierżawcę placu targowego, który udostępnia stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, sprzedającym w nich podróbki markowych firm. Zgodnie z Dyrektywą, pośrednik podlega odpowiedzialności, jeśli z jego usług korzystają osoby trzecie, które naruszają prawa własności intelektualnej.

Link do orzeczenia TSUE z dnia 7.07.2016 r. w sprawie C-494/15 oraz Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

Nowe przepisy mają wejść w życie 15 stycznia 2019 r.

Pytania do autora: maria.kobryn@blueshell.pl

Chcesz być na bieżąco?

ZAPISZ SIĘ DO
NASZEGO NEWSLETTERA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: