Nowe wymogi dla e-sklepów i serwisów internetowych

Cze 18, 2014 | E-COMMERCE, PRAWO GOSPODARCZE, PRAWO KONSUMENTA | 3 Komentarze

Stało się. Prezydent podpisał ustawę o prawach konsumenta w dniu 17 czerwca. Za 6 miesięcy zaczniemy ją stosować. Zobacz co musisz wiedzieć o nowych przepisach.

Najważniejszą zmianą jest wydłużenie terminu zwrotu towaru przez konsumenta bez podania przyczyny – z 10 dni do 14 dni.W Obrazektym terminie klient ma prawo przetestować towar w takim sam sposób jaki mógłby to zrobić w tradycyjnym stacjonarnym sklepie. Oznacza to, że może on przykładowo rozpakować pudełko i wyjąć towar lub przymierzyć odzież lub obuwie. Nie jest to równoznaczne z korzystaniem w pełni z danego towaru! Jeżeli klient swoim działaniem zmniejszy wartość produktu to jest on zobowiązany względem przedsiębiorcy do wyrównania szkody z tego powstałej z tego tytułu. W takiej sytuacji sklep może jedynie potrącić z ceny zapłaconej przez konsumenta kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością towaru nowego a towaru zwróconego. UWAGA! Przedsiębiorca może utracić uprawnienie jeśli nie poinformuje konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy oraz nie dostarczy formularza na którym konsument może złożyć to oświadczenie!

Klient sklepu internetowego może odstąpić od umowy w jakikolwiek sposób – pisemnie, telefonicznie, przez formularz na stronie www sklepu lub maila. Wybór należy do konsumenta, jak również na nim ciąży obowiązek udowodnienia tego faktu. Nowa dyrektywa wprowadza także maksymalny termin w jakim strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń, tj. 14 dni od dnia w którym konsument poinformował przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy . UWAGA! Pojawia się tu problem praktyczny, ponieważ konsument chcąc zweryfikować, od którego momentu rozpoczyna się termin w jakim powinien zwrócić towar, powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu za zawrotnym potwierdzeniem nadania.

Przedsiębiorca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem świadczenia do czasu otrzymania od konsumenta zakupionego towaru. Oznacza to, że przedsiębiorca ma możliwość zaspokojenia swoich roszczeń (przez potrącenie) w sytuacji, gdy odesłany przez klienta towar jest uszkodzony lub jego wartość została w inny sposób zmniejszona.

Właściciele e-sklepów będą mieli więcej obowiązków informacyjnych wobec klientów. Jeśli na stronach sklepu nie znajdzie się informacja o tym, że nabywca ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny, to termin na zwrot wydłuży się o rok, a sprzedawcy grozić będzie grzywna.

Kolejne zmiany, jakie nakłada dyrektywa to zwiększenie zakresu informacji, której przedsiębiorca obowiązany jest udzielić konsumentowi. Projekt ustawy przewiduje poszerzony katalog 21 rodzajów informacji, które mają zostać przekazane w sposób jasny i zrozumiały (obecnie jest to zaledwie 11 rodzajów informacji). Przykładowo – w procesie zakupowym przedsiębiorca musi poinformować jasno konsumenta, że kliknięcie przycisku „Zamawiam” oznacza obowiązek zapłaty za towar lub usługę.

Jeśli sklep online nie poinformuje konsumenta przed złożeniem zamówienia o dodatkowo płatnych usługach, konsument nie będzie zobowiązany do ich pokrycia.

Kolejna zmiana to maksymalny czas dostawy do 30 dni. Sklep powinien dostarczyć towar bez zbędnej zwłoki ale nie później niż 30 dni od zawarcia umowy. Strony mogą ustalić inny termin dostawy, jednakże w przypadku narzucenia konsumentowi dłuższego terminu takie postanowienie umowne może zostać uznane za klauzulę niedozwoloną. W razie niezachowania terminu dostawy konsument może wezwać przedsiębiorcę do dostarczenia zamówionego towaru w określonym przez siebie terminie, a w razie jego niedotrzymania rozwiązać umowę.

W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, przedsiębiorca pokrywa koszty przesyłki! Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy konsument wybrał inny niż standardowy sposób dostawy oferowanych przez przedsiębiorcę. W takim wypadku przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów przewyższających koszty standardowej, najtańszej usługi dostawy.

Jeśli prowadzisz sklep internetowy i chcesz dostosować swój regulamin do obowiązującego prawa, skontaktuj się ze mną.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź mój profil na www.facebook.pl

zdjęcie pochodzi ze strony www.trospil.pl

Internet