Pisałam już o reklamacji żywności, wycieczki z biurem podroży czy lotu samolotem. A ktoś kto kupował mieszkanie od dewelopera wie, ile to zachodu przy negocjacjach, a ile kłopotu przy odbiorze mieszkania. Dziś zatem o reklamacji mieszkania.

Kupiliśmy piękne, wymarzone nasze M. Czekamy z niecierpliwością na odbiór mieszkania. W końcu nadszedł! Idziemy podekscytowani! Piękne białe ściany, drewniane okna, podłogi, zapach gładzi.. ach! jak tu będzie cudownie! Tu będzie kuchnia, tu salon, tam kącik dla dziecka… ale zaraz zaraz. Kuchnia miała być widna – gdzie to okno? a w salonie jest źle osadzone okno.. a w łazience strop jest niżej! I tu czar pryska. Ale bez nerwów. Przecież masz swoje prawa!

Od czego zacząć?

Po pierwsze spokojnie (na ile się da) podejść do tematu. Przygotować sobie listę rzeczy do sprawdzenia:

a) Metraż mieszkania. Niby oczywiste ale czy rzeczywiście metraż, który podaje deweloper zgadza się ze stanem faktycznym? Jeżeli cena metra kwadratowego kosztuje wynosi np.: 8tys zł to nawet 10cm kw. robi różnicę.
b) Rozkład pomieszczeń. Czy jest zgodny z planem i/lub Twoimi zaleceniami?
c) Standard wykończenia. Koniecznie należy sprawdzić jakość tynków i sufitów. Czy nie ma pęknięć, wybrzuszeń, przebarwień; czy zachowane są piony ścian i kąty proste narożników.
d) Podłogi – sprawdzamy poziom podłóg i posadzek.
e) Drzwi i okna. Sprawdzamy, czy otwierają się i zamykają swobodnie. Czy są szczelne, niezdeformowane, nie mają innych wad, nie skrzypią i nie mają rys (je szczególnie dobrze widać „pod słońce”).
f) Instalacja elektryczna. Próbnikiem Miernikiem sprawdzamy, czy jest napięcie we wszystkich gniazdach. Czy działają włączniki oświetlenia.
g) Instalacja wodna. Sprawdzamy, czy wyjścia na baterie jest zgodna z projektem (dotyczy to także pralki i zmywarki). Czy nie ma przebarwień i zacieków w pobliżu rur.
h) Liczniki. Jeżeli są już założone liczniki mediów to spisujemy ich numery oraz stan.
i) Centralne ogrzewanie. Jeżeli jest już działająca instalacja grzewcza to włączamy ją i sprawdzamy, czy wszystkie grzejniki są ciepłe. Czy nie ma wycieków z termostatów. Sprawdzamy, od kiedy liczona jest gwarancja na kocioł gazowy.
j) Wentylacja. Sprawdzamy, czy we wszystkich kratkach wentylacyjnych jest cug (najlepiej zapaloną zapałką). Można też poprosić kominiarza, aby sprawdził to dla instalacje wentylacyjną jak i gazową.
k) Balkony i tarasy. Sprawdzamy, czy zostały wykonane w deklarowanym standardzie. Czy użyto odpowiednich materiałów (płytki mrozoodporne) i czy nie ma zacieków i przebarwień.
l) Izolacja termiczna. Szczególnie w miejscach połączenia okien i drzwi oraz połączenie dachu z murami.

 

Gdy coś się nie zgadza..

Z odbioru mieszkania sporządza się z niego protokół, do którego nabywca może zgłosić wady lokalu mieszkalnego. Następnie deweloper ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach.  Musi  ponadto w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego). Jeżeli tego nie zrobi, może wskazać inny termin usunięcia usterek i podać uzasadnienie opóźnienia. Takie przypadki reguluje art 27 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Gdy się nie da naprawić..

Są takie usterki, których naprawić się nie da, np metraż mieszkania jest za mały albo strop za niski. Wtedy jeszcze nie przegraliśmy. Wspomniana ustawa już się nam nie przyda. Jednak z pomocą przychodzi stary dobry Kodeks Cywilny i prawo rękojmi. Teraz możemy albo odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny lokalu.

A co gdy to też nie zadziała?

Jeśli sprzedawca i kupujący nie dojdą do porozumienia, pozostaje już tylko droga sądowa.

RADA – Pamiętajmy,  że sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawierania umowy.

RADA druga – Jeżeli chcemy skorzystać z rękojmi – wadę należy zgłosić sprzedającemu w ciągu1  miesiąca. Jego upływ liczy się od dnia ujawnienia się wady w trakcie użytkowania. Aby spełnić ten warunek, wystarczy powiadomić sprzedawcę listem poleconym przed upływem miesiąca, kiedy wada została ujawniona. Co ważne, termin ten nie dotyczy wad, które sprzedawca podstępnie zataił.

RADA trzecia – Prawo do zgłaszania wad przedawnia się po trzech latach od wydania lokalu. Jeżeli jednak nabywca będzie domagał się od dewelopera odszkodowania za szkody poniesione na skutek złego wykonania budynków, to na zgłoszenie roszczeń będzie miał dziesięć lat.