Dziennikarze zyskają na nowelizacji

Kwi 12, 2017 | PRAWO GOSPODARCZE | 0 komentarzy

Kolejne zmiany do nowelizowanego Prawa Prasowego właśnie zostały dodane w efekcie konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zmiany dotyczą głównie przepisów o autoryzacji. Wprawdzie nie zostanie ona zlikwidowana, ale gruntownie zmieniona.

Autoryzacja

Nowy projekt zakłada, że czas na wykonanie autoryzacji będzie wynosić 6 godzin w przypadku wypowiedzi dla dzienników i 24 godziny w przypadku czasopism. Czas na autoryzację będzie liczony “od momentu przekazania w sposób wzajemnie uzgodniony tekstu dosłownie cytowanej wypowiedzi przewidzianego do publikacji w prasie osobie udzielającej informacji bądź osobie przez nią upoważnionej tak, aby osoba ta mogła się zapoznać z treścią materiału”.

Nie zmieni się zasada, że dziennikarz nie może odmówić autoryzacji cytowanej wypowiedzi, natomiast została doprecyzowana że dziennikarz ma poinformować osobę, z którą rozmawia o prawie do autoryzacji, a jego rozmówca powinien niezwłocznie przekazać, że chce z niego skorzystać.

Od tej zasady będą dwa wyjątki:

  1. autoryzacji nie będą podlegać wypowiedzi, które już zostały opublikowane
  2. oraz te wygłoszone publicznie, np. na konferencji prasowej.

Kolejną kwestią, która uległa zmianie jest to, że autoryzacją nie będą”zaproponowanie przez osobę udzielającą informacji nowych pytań, przekazanie nowych informacji lub odpowiedzi, a także zmiana kolejności wypowiedzi”.

W obecnym stanie prawnym dokonanie publikacji wypowiedzi bez autoryzacji jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny lub ograniczeniem wolności. Zmiana w tym zakresie ma polegać na tym, że taki czyn będzie tylko wykroczeniem zagrożonym karą grzywny. 

Nie wiadomo jeszcze kiedy projekt zmian przepisów trafi pod obrady, ale ważne jest to, że zmiany idą w dobrym kierunku.