Kiedy planujemy budowę domu myślimy, którego architekta wybrać, ile pokoi zaplanować, czy na działce zmieści się wielki taras. Zapominamy jednak, że w całym procesie budowy domu niezbędny jest nam również geodeta.
Pierwszy moment na spotkanie z geodetą powinno mieć miejsce już przy zakupie działki lub po spotkaniu z architektem i ustaleniu, jakich dodatkowych informacji zaznaczonych przez geodetę, będzie potrzebował do zaprojektowania naszego wymarzonego domu. Mapa ta, jest o tyle istotna, ponieważ na jej podstawie wykonuje on projekt zagospodarowania działki, który jest z kolei niezbędny do pozwolenia na budowę.

Geodeta wykonuje też pomiar geodezyjny.

Drugi raz geodetę należy zaprosić już po otrzymaniu decyzji o  pozwoleniu na budowę. Rolą jego jest wytyczenie na działce usytuowania budynku oraz wyznaczenie granic działki.

Kolejny etap kiedy widzimy się z geodetą następuje podczas oddawania domu do użytkowania. Geodeta ma za zadanie nanieść na mapę budynek oraz wszystkie przyłącza: energetycznych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych. Pomiary geodezyjne muszą być wpisane do dziennika budowy przez geodetę. Geodeta wykonuje tzw. pomiary inwentaryzacyjne – uwzględniając wszystko, co zostało wzniesione na działce.

RADA: Sprawdzajmy czy ekspert ma odpowiednie uprawnienia! Przykładowo może to być pieczątka i numer licencji. Jedynie geodeta z uprawnieniami ma prawo dokonywać badań czy pomiarów, a ich wyniki, potwierdzone w danym ośrodku geodezyjno-kartograficznym, są akceptowane prawnie.