Odbiór nowego mieszkania

Odbiór nowego mieszkania

29 kwietnia 2012 r. weszła w życie Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. ustawa deweloperska. Zgodnie z nią umowa deweloperska powinna wskazywać termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu...